Térkövezés előkészítése: földmunka

Amennyiben nagyobb területet kell előkészíteni a térkövezésre és az komolyabb földmennyiség megmozgatását jelenti, érdemes elgondolkodni a  gépi földmunka előnyein. A gépesített földmunkával időt spórol, valamint a kitermelt földet, amelyre esetleg később nem lesz szükség – el is szállíttathatja.

A gépi erővel végzett tereprendezés gyors és pontos. Kisebb és nagyobb földmunkagépek közül is választhatunk a Hofstadter Tüzép földmunkára szakosodott csapatánál. Kedvező árakkal várjuk megrendelőinket:

Árajánlatkérés:

Kiss Ákos
Tel: +36/20-912-5546
Fax: 06-26-333-976
Email:kiss.akos@epker2000.hu

Térkövek és betonlapok beépítése 1. rész

1. Első lépés a földmunka

A talaj kiemelését 30 cm-rel szélesebben elvégezzük, mint a térkővel burkolandó felület. Ügyeljünk a lejtés kialakítására, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. Mivel a természetes fagyhatár hazánkban 80 cm, a burkolandó területen ne legyenek fagy által veszélyeztetett anyagok mint például agyagos talaj! A földmunka alapos elvégzése a biztos alapja a térkövezésnek!

2. Az alépítmény és annak tükörszintje

Az alépítmény tükörszintjét a kívánt formára alakítjuk, megfelelô eszközökkel tömörítsük, és síkját igazítsuk ki.  Az így elkészített tükörszint ± 3 cm pontossággal a tervezett síkon legyen! Alépítmény tükörszintje járda esetében a járdákra elôírt tömörítési (EV1) érték 20 MN/m2. Alépítmény tükörszintje út esetében Az utakra elôírt tömörítési (EV1) érték 35 MN/m2.

Fagyvédô, azaz a teherhordó réteg csak humuszmentes, meghatározott szemcseméretû homokoskavics, zúzott kôzet, vagy ezek egyenlô arányú keveréke legyen. Ezen anyagok az idôjárással és faggyal szemben ellenállóak, valamint a tömörítés során nem szenvednek nem megengedhetô szemcseroncsolódást. A tömörítést úgy végezzük, hogy az mindenütt elérje az elôírt értékeket. Az elkészített fagyvédô réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A fagyvédô réteg vastagsága a fagyhatárhoz és az építési elôírásokhoz igazodjon.

3. Teherhordó réteg

A teherhordó réteg humuszmentes, szemcsemérete 0/35, vagy 0/55 lehet. Az anyag az idôjárással és a faggyal szemben ellenálló, valamint a tömörítés során nem szenved meg nem engedhetô szemcseroncsolódást. A beépítés és tömörítés ideális nedvességtartalom mellett úgy történik, hogy az elôírt tömörítési értékeket mindenütt elérje. A mechanikusan tömörített réteg felsô síkja ± 2cm pontossággal a tervezett szinten legyen. A teherhordó réteg vastagsága a tömörítés után elért végleges vastagság. Nagyon nagy terhelések teherhordó rétegének ásványbetont használunk.

4. Zúzalékágy (burkolatágy)

A jól tömörített és pontosan elkészített fagyvédô réteg felsô síkjára 2/5-ös szemcseméretû zúzalékból ágyazatot hordunk fel lazán, egyenletes (min. 3, max. 5 cm) vastagságban. Durvább szemû zúzalék a bevibrálás során fellépô ellenállása miatt nem alkalmas. Az ágyazat síkjának kialakítására legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsöveket használni, melyeket sablonként a fagyvédô réteg tetejére fektetünk, kiszintezünk, közükbe öntjük a zúzalékot, amit léccel lehúzunk. Szintezésénél vegyük fi gyelembe, hogy vibráláskor a burkolat végleges magassága 0,5-1 cm-rel süllyed. Készítsünk elô ezzel a módszerrel 30-50 m2 fe lületet, majd szélrôl kezdve, magunktól elfelé kezdjük rakni a köveket úgy, hogy a lehúzott ágyazatra már ne lépjünk.